inner_banner_photos_4

Theme of The Year

Pursue the Power of Hope

Achievements

Academic

Academic

Sports

Visual Arts

Music

Others

UNESCO SDGs Debating Competition 2021/22 - Primary Division

First Runner Up

5A 蔡明晃 CHOI MING FONG 5D 柯希澄 OR HEI CHING 5D 馮凱瞳 FUNG HOI TUNG

2021 - 2022 Hong Kong Secondary Schools Debating Competition (Primary Section) Grand Finals

First Runner Up

5D 黃舜翹 WONG SHUN KIU SHANICE 5E 梁穎沁 LEUNG WING SUM KARISSA 5B 黃嘉怡 WONG KA YEE KALLIE

華夏盃總決賽2022

二等獎

1A 李愷楠 1B 張芯睿 1D 張曉瑜 2B 田恩琪 2D 付靖茜 4C 李思滺 4B 黎潓錡 5A 趙芍盈 5C 熊美淇

三等獎

1B盧愷桐 1C 謝安喬 1D 田穎熙 2E 林逸心 4A儲依涵 6C 杜雪瑩

AIMO總決賽2022

銀獎

4C 劉艾惟

銅獎

2B 陳婉婷 2D 付靖茜 4C 李思滺 5C 郭子菲 5C 熊美淇

優異獎

2B 田恩琪 2E 黃雪喬 3C 馬博慧 4B 王鈺翀

中國文化研究院2021-22年度「篇篇流螢」網上閱讀計劃

團體卓越表現獎﹙小五組﹚

團體卓越表現獎﹙小四組﹚

全球少年數學能力測試 2022

銅獎

2E 林逸心 Lam Yat Sum Aimee

優異獎

4B 王鈺翀 WANG YUCHONG Cathy

2021-2022全港小學數學挑戰賽結果

個人賽金奬

6C 杜雪瑩 TO SUET YING

個人賽銀奬

5C 趙珞兒 ZHAO CLARE

個人賽銅奬

5A 趙芍盈 CHIU CHEUK YING OSANA 5E 張允思 CHEUNG WAN SZE VINCY 6B 蕭詠心 SIU WING SUM 6C 黃靖之 WONG CHING CHI JEAN 6E 何梓瑩 HO TSZ YING ELLA

個人賽優異奬

5A 方曼僑 FONG MAN KIU ANGELINA 5A 譚伊善 TAM ANABELLA YI SIN 5B 葉紀攸 IP KEI YAU ELYSE 5C 林殷彤 LAM YAN TUNG ANTONIA 5C 曾晴頌 TSANG CHING CHUNG CHLOE 5C 戴琝霏 TAI MAN FEI FAY 5E 趙奕翹 CHIU YIK KIU EMMA 5E 劉芷祺 LAU TSZ KI KATIE 5E 黎緻雅 LAI CHI NGA ANYA 6A 陳 韻 CHAN WAN RENISE 6A 梁芊睿 LEUNG CHIN YUI 6C 梁凱喬 LEUNG HOI KIU 6C 李穎趣 LI WING CHUI 6C 袁靖旻 YUEN CHING MAN BELLA 6D 伍煦洋 NG MAYA 6D 胡銘芝 WU MING CHI 6D 陳熙雯 CHAN HAZEL 6E 楊洛欣 YEUNG LOK YAN

「數學8寶箱」每月傑出數學獎勵計劃

11月數學之星獎勵計劃

1A 林棹樺 1B 廖婉禎 1D 李相濡 1D 劉艾伊 3C 張康妮 4A 吳舒煒 4B 湯紫仟 4B 秦子淇 4C 劉艾惟 4D 蔡芷萱

暑期數理常識挑戰計劃2021

「數理之星」初級組

2E 陳稀晴 3C 李相盈

「數理之星」中級組

4E 王樂怡